03 07 2020 00:05

Рішення сесії

Розпорядження №1 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік

Паспорти бюджетних програм на 2020 рік


Рішення про бюджет 2020

Бюджет на 2020 рік (додатки)


Бюджет на 2019 рік


Рішення сесії про пайову участь


ПОДАТКИ 2019

 


___________________________________________________________________________________________________________________

У К Р А Ї Н А

КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Двадцять восьма сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  13 грудня  2017  р.                                                                 № 11

 

                                                            Про сільський бюджет на 2018 рік

 

Керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Костянтинівська сільська рада МРЗО ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2018 рік:

—  доходи сільського бюджету у сумі 13288,160 тис. грн, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  12816,160 тис. грн, доходи спеціального фонду сільського бюджету 472,00 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

—  видатки сільського бюджету у сумі 13288,160  тис. грн, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  12816,160 тис. грн, видатки спеціального фонду сільського бюджету 472,00 тис. гривень;

 1. 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 12816,160 тис. грн та спеціальному фонду 472,00 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 50,0 тис. гривень.
 3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.
 4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу;

 1. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 4484,800 тис. грн згідно з додатком № 7 до цього рішення.
 2. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 3. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 691 Бюджетного кодексу України.
 2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету та надходження до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів із загального фонду сільського бюджету.
 3. Відповідно до п. 10 ст. 23 та п. 7 ст. 108 Бюджетного кодексу України делегувати сільській раді у період між сесіями сільської ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин сільського бюджету в разі збільшення (зменшення) бюджету села за рахунок обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, обласного та інших бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між головними розпорядниками коштів сільського бюджету, бюджетами селища та сіл, вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, здійснювати перерозподіл видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань бюджету, регуляторної політики та соціально – економічного розвитку села Костянтинівка.
 4. Додатки № 1,3,5,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, регуляторної політики та соціально – економічного розвитку села Костянтинівка.

 

Костянтинівський сільський голова                        Т.П.Горбань

Додатки

___________________________________________________________________________________________________________________

Про затвердження плану діяльності Костянтинівської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

Про встановлення батьківської плати за харчування дітей ДНЗ «Веселка» та «Теремок»

868e61841c8db9ffe8f8f4c589ea7d5b

Рішення про перейменування вулиць в селі Костянтинівка