14 11 2019 08:46

Рішення сесії

Бюджет на 2019 рік


Рішення сесії про пайову участь


ПОДАТКИ 2019

 


___________________________________________________________________________________________________________________

У К Р А Ї Н А

КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Двадцять восьма сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  13 грудня  2017  р.                                                                 № 11

 

                                                            Про сільський бюджет на 2018 рік

 

Керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Костянтинівська сільська рада МРЗО ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2018 рік:

—  доходи сільського бюджету у сумі 13288,160 тис. грн, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  12816,160 тис. грн, доходи спеціального фонду сільського бюджету 472,00 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

—  видатки сільського бюджету у сумі 13288,160  тис. грн, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  12816,160 тис. грн, видатки спеціального фонду сільського бюджету 472,00 тис. гривень;

 1. 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 12816,160 тис. грн та спеціальному фонду 472,00 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 50,0 тис. гривень.
 3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.
 4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу;

 1. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 4484,800 тис. грн згідно з додатком № 7 до цього рішення.
 2. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 3. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 691 Бюджетного кодексу України.
 2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету та надходження до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів із загального фонду сільського бюджету.
 3. Відповідно до п. 10 ст. 23 та п. 7 ст. 108 Бюджетного кодексу України делегувати сільській раді у період між сесіями сільської ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин сільського бюджету в разі збільшення (зменшення) бюджету села за рахунок обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, обласного та інших бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між головними розпорядниками коштів сільського бюджету, бюджетами селища та сіл, вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, здійснювати перерозподіл видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань бюджету, регуляторної політики та соціально – економічного розвитку села Костянтинівка.
 4. Додатки № 1,3,5,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, регуляторної політики та соціально – економічного розвитку села Костянтинівка.

 

Костянтинівський сільський голова                        Т.П.Горбань

Додатки

___________________________________________________________________________________________________________________

Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі фізичних осіб

Про затвердження плану діяльності Костянтинівської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

Про встановлення батьківської плати за харчування дітей ДНЗ «Веселка» та «Теремок»

868e61841c8db9ffe8f8f4c589ea7d5b

Рішення про перейменування вулиць в селі Костянтинівка